اسامی برندگان 15 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
سید محمد حسین حسینی حقیقیبندرگناوه
مهدی موسی پورهشتگرد
ابولفضل مهدیونزنجان
احمد خاموشیقصر شیرین
قربانعلی اکبریتاکستان
لیلا دوست محمدی باداموییهکرمان
رحمان گیلاسیبوکان
مسلم رضویخرم آباد
کیومرث کیانیسرباز
الیاس کارگر بلداجیبلداجی