اسامی برندگان 20 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
سید رسول فاطمی وانانی شاهین شهر
محمد علی صیادی بندرعباس
محمد جوکارنخل نقی
هادی کشتکاران شیراز
قاسم احمدی یزد
مرتضی حیاتی بندرگناوه
عبید زاهدیسوران
آزاد یعقوبیکرمانشاه
مجید صحت یزد
سید مهران فخری شورجهتهران
کبری باباپور شکردشتتالش
محمد جمالزهیزاهدان
سجاد هادی نسبمشهد
داود تندرو ارومیه
ناصر سعادتی تهران
محمد طاهریانسمنان
علی مقصودیگرگان
علی قربانی نژادنوشهر
پرویز صادقیکرمانشاه
عبدالستار زاروزهیزاهدان
حسین اسدیتبریز
رسول دهنارلامرد
مینا آسیابانی نافذتبریز
مجید سنبله کاربروجرد
ایرج کشاورزمیمند
فرید شاهین آقامیری آهنگری کادیجانیتهران
حسین ثابتی فرشلمان
امیر برغمدیتهران
کریم اسلامی تبریز
اکبر محمدعلیان تهران