اسامی برندگان 27 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
زین العابدین بهروزینشتارود
هما فلاحکرج
علی اکبر مداری کته شمشیرسفیدسنگ
سلام فیض بخشسقز
هادی بیگدلیزنجان
عبدالرحیم توسلیآق قلا
فرهاد علیدوست میانرزیفومن
علیرضا دارابیتهران
غلامرضا رمضانی خرم آبادچناران
محمد سلیمانیبوکان