اسامی برندگان 30مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
مهراد اسمعیلیسرعین
حمید محمودیرشت
محمد پالانیکرمانشاه
ابراهیم کرمی چمگردانیچمگردان
حمید عبدی بخشایشبخشایش
قاسم نیک کارتهران
اکرم یعقوبی ساردوماهان
اصغر محرابی اصلپاکدشت
سيده زینب مرادپور لاریمیساری
هادی فتحیقم