اسامی برندگان 9 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
احمد قهرمانلویی تبریانکرج
چمران احمدیریز
سیامند خزمهبوکان
علیرضا بلوچیکرمان
احمد سعیدیقزوین
سهیلا آروانبروجرد
سهراب آرشکیان
منصور بیات منفردزنجان
مجتبی محمدیکرمانشاه
یونس بالودچابهار